Aspekt

vydávame

informujeme

študujeme

 

Letné čítanie: Libuše Moníková

Príbeh študentky, ktorá patriarchálny útlak zažije doslova na vlastnej koži. Ujma.

Rodová perspektíva v ekonómii

Súbor analýz, ktoré vychádzajú z rovno-

menného seminára.

Hlasujte za Lásky nebeské

Kniha

Jany Juráňovej vo finále Anasoft litera.

O čitateľskej cene môžete rozhodnúť aj vy!

2 / 1999 - Osobné je politické

 1. Glorifikácia privátnej sféry žien a reálne spoločenské zhodnocovanie verejnej sféry politiky a podnikania, ktorá patrí mužom je témou štúdie americkej právničky Frances Olsen Rodina a trh. Michael Kimmel uvažuje o tom, či by muži mali, môžu a budú podporovať feminizmus a Andrea Günter sa venuje téme prostitúcie. V čísle nájdete aj rozhovor s kandidátkou na prezidentku, s Magdou Vášáryovou.
 2. brož., 226 strán, A4
 3. Bežná predajná cena 70 Sk
 4. Cena v knižnici Aspektu a na dobierku 52 Sk
 5. Kde a ako si kúpiť aspektovské publikácie?

Téma: Osobné je politické

 1. Frances Olsen: Rodina a trh: ideológia a právna reforma, s.4
 2. Carol Pateman: Genéza, otcovia a politická sloboda synov, s.40
 3. Michael s.Kimmel: Mali by /môžu / budú muži podporovať feminizmus?, s. 57
 4. Alberto Godenzi: Bratstvo mužov: mužské reakcie na ženské podnety, s.63
 5. Mirek Vodrážka: Třetí pohlaví v umění a kultuře, s.70
 6. Daniel Borillo: Homosexuálne manželstvo - pocta herézie ortodoxie?, s.76
 7. Andrea Günter: Ženy, prostitúcia a etika, s.80
 8. Slawomira Walczewska: Dámy, rytieri a feministky, s.86
 9. Ingvild Birkhan: Nemý vzor. K dekonštrukcii symbolického prekríženia matky a dcéry v Márii, s.97

Predstavujeme

 1. Fritzie Brown, s.107

Rozhovor Aspektu s: Magdou Vášáryovou, s.111

Listujeme v: (sic!)

 1. Starostlivosť bez hierarchie. Rozhovor so Selmou Sevenhuijsen, s.118
 2. Sylvia Hahn: Počestná, alebo neverná. Sociálnohistorická štúdia o vdovách a obrazoch vdov, s.120

 3. Irena Brežná: Podenka ako subjekt, s.123
 4. Margaret Atwood: Keď to príde, s.129
 5. Tina Diosi: Podmanivá hĺbka, s.133
 6. Tina Diosi: Najúžasnejší muž na svete, s.134
 7. Tina Diosi: Letná láska, s.135
 8. Maeve Binchy: Dievčatá prichádzajú do Londýna, s.136
 9. Sylvia Lispuchová: Ešte, s.142
 10. Sylvia Lispuchová: Hlina, s.143
 11. Stevie Smith: Príbeh poviedky, s.144
 12. Jana Benčičová: Neoznačený cestujúci, s.148
 13. Ursula Kovalyk: Mužka, s.152
 14. Stanislava Chrobáková: Generál, s.152
 15. Sylvia Šlachtová: Stelesnenie sveta, s.157
 16. Simona Svetelská: Naruby, s.161

 17. Ursula Konnertz: Fiktívny rozhovor so Simone de Beauvoir, s.165
 18. O prevencii sexuálneho zneužívania dievčat a chlapcov. Rozhovor s Katrin Maurer, s.171
 19. Obchod so ženami. Rozhovor s Ulrike Mentz a Petrou Follmar, s.175
 20. Muž nakupuje, s.178
 21. POLITEIA, s.179

Recenzujeme

 1. Iva Šmídová (Elisabeth Badinter: XY. Identita muža), s.184
 2. Adam Bžoch (Elisabeth Badinter: XY. Identita muža), s.185
 3. Anton Eliáš (Nina Sadur: Totálne zakázané), s.187
 4. Mária Štefánková (Daniel Hevier: Strašidelník. Knižka pre /ne/bojácne deti), s.188
 5. Andrea Bokníková (Nóra Ružičková: Mikronauti), s.189
 6. Derek Rebro (Jana Bodnárová: 2 cesty), s.190
 7. Ľuba Lacinová (Katharina Rutschky: Emma und ihre Schwestern), s.191
 8. Pavla Jonsson (Psychochaos a Edita Adlerová), s.195
 9. Paula Jójárt: Gejovské a lesbické rodiny, s.196

Informujeme

 1. Michal Kliment - Vladimír Cupaník: Piate výročie Káhirskej konferencie OSN o populácii a rozvoji a reprodukčné práva občanov a občianok Slovenska, s.200
 2. Katarína Jirešová: Terénna práca s užívateľ(ka)mi drog a prostitút(ka)mi v rámci projektu Chráň sa sám, s.205
 3. Radka Macháčková: Zpráva o ženských projektech v SRN, s.207
 4. Monika Grochová: Čosi o Fenestre. Čo je materské centrum?, s.211
 5. Eva Fiedlerová: Materské centrum BAMBINO, s.213
 6. Jana Cviková: Ad: Ženy pôjdu do dôchodku neskôr, s.214
 7. Jana Juráňová: Na čom sa pousmial generál Ivor, s.215
 8. Nové knihy v redakcii, s.215
 9. Literárna cena VILENICA 1999 pre Ericu Pedretti, s.216
 10. Cena za publicistiku Irene Brežnej, s.216
 11. Aspekt na Literárnom soirée, s.216
 12. Milenky Elfriede Jelinek v divadle Stoka, s.217

Perly ženám, s.218

ASPEKT 2 / 1999 
Osobné je politické

 

o aspekte

vyhľadávanie

v časopisoch
v celom webe

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu