Aspekt

vydávame

informujeme

študujeme

 

Letné čítanie: Libuše Moníková

Príbeh študentky, ktorá patriarchálny útlak zažije doslova na vlastnej koži. Ujma.

Rodová perspektíva v ekonómii

Súbor analýz, ktoré vychádzajú z rovno-

menného seminára.

Hlasujte za Lásky nebeské

Kniha

Jany Juráňovej vo finále Anasoft litera.

O čitateľskej cene môžete rozhodnúť aj vy!

3 / 1997 - Ženské telo II

 1. brož., 302 strán, A4
 2. Časopis je vypredaný, dostupný v knižnici Aspektu.

Téma: Ženské telo II

 1. Jessica Benjamin: Touha ženy, s.4
 2. Barbara Duden: Pohlavie, biológia, dejiny tela, s.22
 3. Jana Bžochová-Wild: Umenie a trenie, s.30
 4. Catherine R. Stimpson: Somagramy Gertrude Stein, s.36
 5. Beatriz Colomina: Bojové línie - E. 1027, s.42
 6. Judith Butler: O jazyku, ubližovaní a cenzúre, s.50
 7. Dawn H. Currie: Postoje feministiek k pornografii, s.62
 8. Adela Bunčáková: Pornografia - kontroverzie vo feministickom myslení, s. 70
 9. Michael Goodich: Ancilla Dei - slúžka ako svätica v neskorom stredoveku, s.74
 10. Ľuba Lacinová: Príroda - náš osud?, s.79

Predstavujeme

 1. Orshi Drozdik, s.83
 2. Drahomíra Lányi, s.89
 3. Silvia Eiblmayr: Žena ako obraz, s.93
 4. Monika Mitášová: Povrchné interpretácie a interpretácie povrchu, s.104

Listujeme: vo Frauen Kunst Wissenschaft, s. 108

 1. Marie-Luise Angerer: The Body on the Edge, s.108

Rozhovor Aspektu

 1. s Jaroslavou Blažkovou, s. 114
 2. s Märtou Tikkanen, s.119

 3. Margaret Atwood: Nevesta lúpežníčka, s.127
 4. Inger Edelfeldt: Voľný pád, s.137
 5. Isabel Allende: Pomsta, s.146
 6. Alice Munro: Niečo, čo som ti chcela povedať, s.149
 7. Siegfried Lenz: Zkouška, s.157
 8. Adrienne Rich: Beethovenova Deviata..., s.162
  1. Z väznice, s.162
  2. Znásilnenie, s.163
 9. Etela Farkašová: Autobiografický subjekt ako téma diskusie, s.164
 10. Stanislava Chrobáková: KRUTOkradma, s.173
 11. Anna Grusková: Básne, s.176
 12. Eva Maliti-Fraňová: Premeny, s.177
 13. Janet Fram: Čajová šálka, s.179
 14. Rose Tremain: Šarkanár, s.185
 15. Alice Walker: Nikdy neponúkni svoje srdce..., s.192
 16. Ljiljana Habjanović Djurović: Ženský rodopis, s.193

Súkromné a verejné

 1. Krisztina Morvay: Môže štát liezť občanovi do spálne?, s.198
 2. Martin Giertl: Súčasný slovenský právny systém, s.204
 3. Malgorzata Fuszara: Ženy v občianskom súdnom konaní, s.205
 4. Slávka Šintalová: Čo je domáce násilie?, s.211
 5. Miroslav Vodrážka: O diktatuře, polistopadové anonymní veřejnosti, Chartě a alteritě, s.215

Sto rokov štúdia žien na Viedenskej univerzite

 1. Edith Saurer: „Poznaním k slobode a šťastiu...“, s.219
 2. Waltraud Heindl: Alma Mater a jej dcéry, s.221
 3. Margarete Maurer: Ženská veda - ženy ako matky bomby?, s.223
 4. Justin Busch: Sartre o láske, s.225
 5. Ingeborg Bachmann (25. jún 1926 Klagenfurt - 17. október 1973 Rím), s.233

Recenzujeme

 1. Alena Wagnerová (Erica Pedretti: Nechte být, paní Smrti), s.236
 2. Eva Maliti-Fraňová (Jaroslava Blažková: ...ako z gratulačnej karty), s. 236
 3. Ivica Ruttkayová (Alta Vášová: Úlety), s.237
 4. Jana Truhlářová (Poviedka ´96), s.238
 5. Pavlína Švarcová (Anna Maria Ortesová: Leguánka), s.240
 6. Oľga Silnická (Toni Morrisonová: Džez), s.241
 7. Mira Schrimpelová (Toni Morrisonová: Milovaná), s.242
 8. Marián Zervan (Mirek Vodrážka: Chaokracie), s.242
 9. Adela Bunčáková (Jan Horský - Markéta Seligová: Rodina našich předků), s. 243
 10. Dagmar Košťálová (Martin Trančík: Medzi starým a novým), s.244
 11. Mira Schrimpelová (Dagmar Mocná: Červená knihovna), s.246
 12. Zita Ročkárová (Dagmar Gregorová-Prášilová /ed./: Listy), s.247
 13. Šárka Nevidalová (Jana Beňová: Nehota), s.248
 14. Eva Poliaková (Marion Mebes - Lydia Sandrock: Pusinky nie sú na rozkaz), s.249
 15. GANYMEDES: Legislatívny návrh na zavedenie registrovaného partnerstva, s. 250

Reprodukčné správanie žien na Slovensku

 1. Slovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu, s.255
 2. Vladimír Cupaník - Michal Kliment: Etické problémy pri ochrane reprodukčného zdravia, s.256
 3. Radim Uzel: Sexuální výchova - fakty a hodnoty, s.259
 4. Empatia, s.260
 5. FOCUS: Reprodukčné správanie žien na Slovensku, s.261
 6. Michal Kliment: Analýza výskumu FOCUS-u, s.273
 7. Eva Poliaková: Výchova k plánovanému rodičovstvu, s.274

Informujeme

 1. Zdeňka Kalnická: Performing Gender, s.275
 2. Anabela Žigová: Woman the Spirit, s.277
 3. Redakcia: Knihy z vydavateľstva Drewo a srd, s.279
 4. Pavla Frýdlová: Festival ženského filmu, s.279
 5. Zuzana Gažíková: Pripomenutie soľnobanskej čipky, s.281
 6. Eva Janíková - Naďa Lovichová: Bratislavské Centrum pre seniorov, s.282
 7. Redakcia: Daniel Jankech: Sedem dní v bielom koncentráku, s.283
 8. Helena Kanyar-Beckerová: Susanna Roth (1950-1997), s.284
 9. Ženy v dejinách Prahy, s.286
 10. Noemi Rejchrtová: K specifiku „ženské otázky“ v husitství, s.286
 11. Rudo Brtáň: Prvá slovenská poetka, s.287
 12. Jarmo a rovnoprávnosť žien, s.288

Klebetíme

 1. Jaroslava Blažková: Trinásť dní ako z gratulačnej karty, s.290
 2. Bob Herbert: Nahá pravda, s.290
 3. Eva Riečanská: O zmätení pojmov a slobode prejavu, s.291
 4. Ľalia Poľná: Vyčítanky, alebo čo všetko o nej nevieme..., s.292

 5. Aspekt a Divadlo v medzičase v Stoke, s.294

Perly ženám, s.298

 1. O knižkách Pusinky nie sú na rozkaz a Dotyky nie sú na rozkaz, s.300
ASPEKT 3 / 1997 
Ženské telo II

 

o aspekte

vyhľadávanie

v časopisoch
v celom webe

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu