Aspekt

vydávame

informujeme

študujeme

 

Letné čítanie: Libuše Moníková

Príbeh študentky, ktorá patriarchálny útlak zažije doslova na vlastnej koži. Ujma.

Rodová perspektíva v ekonómii

Súbor analýz, ktoré vychádzajú z rovno-

menného seminára.

Hlasujte za Lásky nebeské

Kniha

Jany Juráňovej vo finále Anasoft litera.

O čitateľskej cene môžete rozhodnúť aj vy!

2-3 / 1995 - Ženy a moc

 1. brož., 248 strán, A4
 2. Časopis je vypredaný, dostupný v knižnici Aspektu.

Téma: Ženy a moc

 1. Elisabeth Badinter: Láska navíc, s. 4
 2. Hélene Cixous: Smích Medúzy, s. 12
 3. Ute Gerhard: Ľudské práva (ne)majú pohlavie, s. 20
 4. Herta Nagl-Docekal: Existuje morálna diferenciácia rodov?, s. 24
 5. Iris Marion Young: Asymetrická reciprocita, s. 30
 6. Mary Daly: Gyn/Ekológia, s. 38
 7. Miroslav Marcelli: Foucault a pojem moci, s. 46
 8. Ivan Buraj: Antický obraz muža a ženy očami Michela Foucaulta, s. 49
 9. Rozhovor Evy Horn so Geneviéve Fraisse: O dejinách, pohlaví, s. 53
 10. Šárka Gjuričová: „Kdyby moc pouze říkala ne, kdo by ji poslechl?“, s. 57
 11. Zuzana Kiczková: Čaša a meč ako symboly moci, s. 62
 12. Adela Bunčáková: Feministická kritika dichotómie verejnej a súkromnej sféry, s. 68
 13. Joreen: Tyrania bezštruktúrnosti, s. 71
 14. Vivian Gornic: Prečo sa ženy boja úspechu, s. 76
 15. Tünde Lengyelová: Moc v rukách veľkej ženy, s. 79
 16. Silvia Tomášková: Feminizmus je radikálna myšlienka, že žena je ľudská bytosť, s. 84
 17. Claudia Schöning-Kalender: Myšlienkový obsah ženskej pokrývky hlavy v kontexte pokroku a rozvoja, s. 89
 18. Anna Sobolewska: Žena, alebo človek, s. 91

Predstavujeme

 1. Muda Mathis, s. 95
 2. Ilona Németh, s. 98
 3. Märta Tikkanen: Príbeh lásky storočia, s. 101

Rozhovor Aspektu: s Hertou Nagl-Docekal, s. 116

 1. Erica Pedretti: Neškolené oko, s. 121
 2. Dagmar Košťálová: Pozoruhodná próza Ericy Pedretti, s. 124
 3. Katarzyna Boruń: Poézia, s. 126
 4. Jana Juráňová: Salome, s. 128
 5. Jana Bodnárová: Záhadný koniec Miss Body Building, s. 133
 6. Ama Ata Aidoo: Iné alternatívy, s. 135
 7. Viera Pawliková-Vilhanová: Ženy v afrických literatúrach, s. 137
 8. Eva Hauserová: Tajemství dělohy, s. 19

Slovník: Ženy a moc, s. 141

 1. Marta Marková: Charlotta Masaryková, s. 144
 2. Nadežda Lindovská: Magda Husáková-Lokvencová - jedna z aktérok československej antiutópie, s. 146
 3. Libora Indruchová: Představa ženskosti v současné velkoplošné reklamě v České republice, s. 149
 4. Beata Kozak: Reakcie na feminizmus v Poľsku, s. 155
 5. Slawomira Walczewska: Potrebujeme v Poľsku feministický časopis?, s. 159
 6. Viera Wallace-Lorencová: Masmédiá a zmeny stereotypov v rodových rolách na Slovensku, s. 160
 7. Rozhovor Evy Rie čanskej s Martou Botíkovou: Prečo je to na Slovensku tak?, s. 164

Listujeme v: Opzij, s. 170

 1. Dubravka Ugrešić: Pretože sme frajeri, s. 172
 2. Slavenka Drakulić: Keby som mala syna, s. 176
 3. Slavenka Drakulić: O herečke, ktorá stratila svoju vlasť, s. 181
 4. Len nehovor o vojne..., s. 183
 5. Alena Chudíková, Jiřina Šiklová: Peking ´95, s. 189
 6. Interrupcie v Poľsku, s. 193
 7. Amnesty International: Práva žien sú ľudské práva, s. 195
 8. Terre des Femmes, s. 198
 9. Rozhovor s Mary Suh: Pochopiť týrané ženy, s. 198

Recenzujeme

 1. Angela Repka (Elisabeth Motmann-Wendel: Wenn Gott und Körper sich begegnen, Mein Körper bin Ich), s. 200
 2. Mariana Szapuová: Štyri pohľady do feministickej filozofie, s. 201
 3. Gabriela Zaťková (Pelnym glosem), s. 202
 4. Monika Vrzgula (Elisabeth Wallinger: Hekates Töchter), s. 204
 5. Ľuboslava Klindová (Bea Schilling: Wiegenlied mit Spätfolgen), s. 204
 6. Eva Hauserová: Něco o ekofeminismu, s. 205
 7. Iveta Ratajová: Ne řehole, ale panenství, s. 207
 8. Monika Vrzgula: MOC-ná tradícia, s. 208
 9. Barbara Osvaldová: Reklama jako posilování mýtů, s. 210
 10. Martina Krénová: Láska mezi mužem a ženou v představeních slovenského alternativního divadla, s. 211
 11. Agnieszka Skalska: Je Mona Lisa žena?, s. 213

Klebetíme

 1. Mária Štefánková: Efemérne banálnosti, s. 215

Informujeme

 1. ad o Transart Communication 3, s. 218
 2. Aspekt o Úvode do feministickej teórie, s. 218
 3. jj o Gender Studies vo Varšave, s. 218
 4. jj o Women´s Studies v Belehrade, s. 219
 5. KOZ SR o Výbore pre ženy, s. 220
 6. Mária Štefánková o Seminári Women Together, s. 220
 7. Lesley Abdela o Group 300, s. 221
 8. Kateřina Zoufalová o liste Jána Pavla II. ženám, s. 223

Citujeme, s. 224

Perly ženám, s. 225

 1. Zora Bútorová a kol.: Žena v rodine, práci a spoločnosti, s. 228
 2. Za Jurajom Špitzerom
 3. Zuzana Szatmáry: Privčas a neskoro, s. 245
ASPEKT 2-3 / 1995 
Ženy a moc

 

o aspekte

vyhľadávanie

v časopisoch
v celom webe

ňjúvinky

ak chcete dostávať aktuálne informácie, vpíšte váš e-mail:

knihy

ak si chcete kúpiť knihu, vložte ju do nákupnej tašky

odkazovačka

glosar

dôležité rodové pojmy

ruzovyamodrysvet.sk

rod v pedagogike

linky na výmenu